Een bijzonder vraagstuk

Voor het project studentenhuisvesting De Lawickse Hof te Wageningen worden er door bouwbedrijf van Swaaij appartementen gebouwd die scheidende wanden vereisen met een hoge geluidsisolatie, de zogenaamde comfortklasse. Normaal gesproken hadden we in dit geval een EH300 CS36 van 45 hoog gebruikt. De hoogte van de wanden zorgde er echter voor dat er dan een wandopbouw… Lees meer

Samenwerking Natuurmonumenten

Calduran Kalkzandsteen mag de zandwinning van haar locatie Hoogersmilde uitbreiden. Daarvoor is recent opnieuw vergunning verleend. Deze uitbreiding is voorbereid in overleg met Natuurmonumenten, beheerder van het omliggende Natura-2000 gebied Leggelderveld. Calduran benaderde in een vroeg stadium Natuurmonumenten. Na zorgvuldig onderzoek en met oog voor de aanwezige natuurwaarden, is een vergunningaanvraag ingediend waar Natuurmonumenten zich… Lees meer

Oude Lenferink Bouw past succesvol passief bouwen toe

Rudy Weghorst, adjunct-directeur Oude Lenferink Bouw: “We zien het grote belang van duurzaam bouwen en renoveren al jaren in. In 2009 hebben we daartoe een aparte organisatie, Dureno, opgericht die zich hier volledig mee bezighoudt. Als aannemer moet je bijblijven. Alleen rekenen is niet meer voldoende in deze tijd. Alle kennis in huis hebben is… Lees meer

Calduran is klaar voor de nieuwe CE-markering

Verplicht opsomming van de eigenschappen De CE-markering houdt in dat een fabrikant de eigenschappen van zijn producten duidelijk met de klant communiceert. Deze eigenschappen moeten bepaald zijn volgens vastgestelde Europese normen. Voor kalkzandsteen geldt hierbij de NEN EN 771-2. Bij aflevering van een product moet een klant dus eenvoudig kunnen herleiden wat de eigenschappen van… Lees meer

Calduran deelt BIM kennis en versnelt proces

Bij beide projecten is voor de eerste keer samen met Calduran via het BIM-principe gewerkt. Een goed BIM-model begint met het vaststellen van de spelregels. Vandaar dat Calduran specificaties heeft opgesteld waaraan een ontwerp moet voldoen. Via de open bron, de wandenbibliotheek, stelt Calduran data van alle wandsoorten beschikbaar, zodat al in het beginstadium wandeigenschappen… Lees meer