ILS voor kalkzandsteenwanden

03-03-2019

Minder faalkosten door introductie nieuwe ILS afspraken bij het modelleren van kalkzandsteenwanden

De ILS (Informatie Leverings Specificatie) voor kalkzandsteenwanden is opgesteld. De ILS heeft tot doel om het werken in BIM zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen door eenduidig vast te leggen hoe informatie moet worden gestructureerd, aangeleverd en uitgewisseld. Zo spreekt iedereen ‘dezelfde taal’, neemt de efficiency toe en worden fouten voorkomen. De nu gerealiseerde ILS voor kalkzandsteenwanden is namens het VNK (Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform) ontwikkeld door De RuwBouw Groep, leverancier van Calduran kalkzandsteen, en Xella, leverancier van Silka kalkzandsteen.

De BIM Basis ILS omvat afspraken over onder meer uitwisselingsformaat, te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Het VNK vult deze BIM Basis ILS nu aan met specifieke afspraken voor het modelleren van kalkzandsteen wanden. Aan de hand hiervan kunnen ontwerpende partijen modellen opzetten met daarin buitenwanden of binnenwanden, zowel dragend als niet-dragend, van kalkzandsteen. Deze ILS is een aanvulling op de BIM Basis ILS die in 2016 is opgesteld door partijen uit de bouw en Building Smart.

Op de poster zijn in beeld en tekst de tien belangrijkste criteria vastgelegd voor het uitwisselen van BIM data met de engineersafdeling van de kalkzandsteen leveranciers. De criteria zijn zo opgesteld dat deze voor de hele branche toepasbaar zijn. Albert Gils, BIM manager bij De RuwBouw Groep ‘De belangrijkste modelleerrichtlijnen die geometrie en demarcatie van kalkzandsteenwanden vastleggen zijn uitgebreid beschreven bij punt 2. Dat is omdat IFC modellen automatisch worden ingelezen waarbij het engineerproces zo soepel mogelijk kan plaatsvinden. Voor dilataties, punt 3, ligt dat weer anders omdat materiaalgebonden dilataties door de producent worden uitgevoerd.’

Met de publicatie van ILS kalkzandsteenwanden en de publicatie voor constructieve vloeren en wanden zijn alle producten van zowel Calduran, Dycore als Heembeton gedocumenteerd. Download de ILS kalkzandsteenwanden. Voor vragen neemt u contact op met Albert Gils, BIM manager De RuwBouw Groep. Lees het volledige bericht op de website van VNK.