Duurzaamheid

Calduran Kalkzandsteen, het meest duurzame wandsysteem

Kalkzandsteen wordt gemaakt van een mengsel van zand (95%), kalk (5%) en water en wordt met hydraulische persen tot rechthoekige blokken geperst. Daarna worden deze met stoom verhard in grote autoclaven. Deze autoclaven staan met een ingenieus systeem met elkaar in verbinding waardoor de stoom efficiënt kan worden hergebruikt. Door de relatief lage temperaturen (ca 200 C°) is het energieverbruik, welke nodig is om de producten te verharden, beperkt. Doordat de zandwinning naast de productielocaties gebeurt zijn de transportafstanden voor het grootste deel van de grondstoffen kort. Al het productuitval en -afval wordt op de fabriek hergebruikt. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrische heftrucks en is ook de zandzuiger in Harderwijk onlangs vernieuwd waarbij de motoren niet meer op dieselbrandstof werken maar op elektriciteit.

Grafiek: Milieuvergelijking van wanden met een dikte van 10 cm.

Om inzichtelijk te maken dat kalkzandsteen dus zeer goed scoort op het gebied van duurzaamheid is een vergelijkinsstudie gemaakt door Nibe, het kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid van de gebouwde omgeving. Het onderzoek bestaat uit een vergelijking van de meest gebruikelijke wandsystemen in de woningbouw, in dit geval niet-dragende wanden. De resultaten kunnen met een goede interpretatie ook voor dragende wanden gebruikt worden. Gips is dan bijvoorbeeld niet mogelijk en in sommige situaties zullen dan andere wanddiktes benodigd zijn. In vergelijking is er voor gekozen om alle wanddikten op 10 cm te stellen.

Achtergrond berekeningen

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van SBK bepalingsmethode V3.0. Daarbij is gebruik gemaakt van levenscyclusanalyses (LCA), conform de zogenoemde Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen. Elke milieuprestatieberekening voor een gebouw (MPG) moet voldoen aan deze bepalingsmethode. Alle milieueffecten, vanaf grondstofwinning tot sloop van het gebouw, worden hierin meegenomen.

Het resultaat van de milieuprestatieberekening is een milieuprofiel, bestaande uit de elf milieueffecten op gebouwniveau. Deze effecten bestaan uit elf milieueffectcategorieën, zoals uitputting van grondstoffen, broeikaseffect en aantasting van de ozonlaag. Op basis van een weging naar zwaarte van het milieueffect wordt een getal vastgesteld (Milieuprestatie gebouw – MPG). Door te kiezen voor een 1-puntscore is het resultaat goed met prestaties van andere gebouwen te vergelijken en communiceerbaar.

In de getoonde vergelijking worden alle milieueffecten uitgedrukt in milieukosten in Euro/m². Op deze manier zijn alle factoren omgerekend naar één getal in Euro’s, de milieukosten ook wel schaduwkosten genoemd. Hoe lager de milieukosten, des te beter het product scoort op gebied van de milieuprestatie. In het onderzoek is ook de invloed van circulaire grondstoffen meegenomen in de vorm van puin dat afkomstig is van sloop van gebouwen. De invloed hiervan op de milieukosten is er maar in beperkte mate. Dit betekent als men vanuit circulair bouwen kiest voor hergebruik van slooppuin dat dit geen negatieve invloed heeft op de milieuprestatie van kalkzandsteen.

Een duurzaam leefklimaat met kalkzandsteen

Met kalkzandsteen creëert u eenvoudig een comfortabel leefklimaat. De hoge massa en daarmee geluidsisolatie voorkomt geluidsoverlast van buren en omgeving. Ook voorkomt de langzame opwarming van de hoge massa oververhitting in de zomer. Zo hoeft u minder snel of geen airconditioning aan te zetten. Met het dampregulerend vermogen wordt in perioden van hoge luchtvochtigheid, zoals tijdens het koken of douchen, het vocht uit de lucht opgenomen. Zakt de vochtigheidsgraad? Dan wordt het vocht weer afgegeven. Dit vermindert de kans op gezondheidsklachten door droge lucht. Lees meer over de voordelen van kalkzandsteen.