BIM ®

BIM bij Calduran

BIM staat bij Calduran voor een object georiënteerde werkmethodiek als middel om de uitwisseling van bouwinformatie intern en extern te verbeteren. Wij geloven in de BIM-werkmethodiek als belangrijk instrument om de kwaliteit, doorlooptijd en totale kosten over de gehele levenscyclus te optimaliseren. Het 3D-model is hierbij een middel ter ondersteuning van dit proces.

Wij werken op basis van het Open BIM principe en conformeren ons aan de uitgangspunten van de BIM Basis ILS.

Vroeg in het ontwerpproces willen wij, proactief, onze BIM kennis inbrengen. Met als doel het ontwerpproces te ondersteunen bij het vinden van de beste functionele, commerciële en technische oplossingen. Uiteraard in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever.

Calduran biedt een tweetal BIM services:

Downloads