Glij-anker

Om ter plaatse van dilataties de zijdelingse stabiliteit van kalkzandsteen wanden te kunnen waarborgen hebben wij het glij-anker ontwikkeld. De wanddelen kunnen met behulp van het glij-anker stabiliteit aan elkaar ontlenen (krachten loodrecht op de wand). Tegelijkertijd kan een verschil in werking door het glijdend gedeelte optreden (krachten evenwijdig aan de lengterichting van de wand).

Wij adviseren het glij-anker toe te passen in onderstaande dilataties (in elke lintvoeg):

  • Bij woningen met een betonnen (plat)dak; De bouwmuur langs het trapgat wordt dan dragend en dient vanwege knik zijdelings gesteund te worden.
  • Wanden langs een trapgat in windbelaste kopgevels.
  • Hoge borstweringen onder gevelopeningen (hoogte > 1 meter en breedte >1,2 meter) in zowel de situaties met één als met twee dilataties.
  • Wanden in de bouwmuren langs een trapgat, in de situatie waarbij twee dilataties in de wand (langs het trapgat) zijn opgenomen.
  • Zijdelingse schuifsterkte Fzd = 1,1 kN.