Kalkzandsteen lateien

In combinatie met de kalkzandsteenelementen kunnen wij op aanvraag ook prefab lateien leveren.

Bij een sparing met aan beide zijden een kalkzandsteenwand wordt de kalkzandsteenlatei op de geplande hoogte in een mortelbed gelegd (zie verderop meer informatie over oplegging lateien). De latei dient om reden van brandveiligheid met de opening (waar de beton in aangebracht is) naar boven te worden geplaatst. De opleglengte is minstens 11,5 cm aan beide zijden. De lateien zijn niet geschikt om in vloerdragende situaties te worden toegepast.

Omdat de kalkzandsteenlateien zonder uitgeharde drukzones nog niet voldoende draagkracht hebben dienen deze tijdens het lijmen geschoord te worden.

Breedte > 1,25 m: 1 schoor.
Breedte > 2,50 m: 2 schoren.

De schoren kunnen pas verwijderd worden als de drukzones voldoende uitgehard zijn. In het algemeen moet van ongeveer 4 dagen uitgegaan worden.

Afmetingen
Kalkzandsteenlateien zijn leverbaar in de lengtes:
1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 m.

Indien men kalkzandsteenlateien wenst toe te passen voor dragende wanden dient de verantwoordelijke stabiliteitsingenieur hiervoor altijd een schriftelijke goedkeuring te geven.

Bij latei 200mm voor wand 214mm: *indien langer dan 1500mm worden 2 lateien van 100mm geleverd.

Bij latei 240mm voor wand 240mm: **indien langer dan 1500mm worden 2 lateien van 115mm geleverd.

 

Aandachtspunten

  • De lateien aanbrengen met de dichte kalkzandsteenzijde aan de onderkant, zie tekening.
  • In de winter de lateien afgedekt stockeren.

Oplegging van lateien

  • Lateien dienen altijd langs beide zijden op een folie te worden gelegd op de kalkzandsteen wand. Oplegging uitvlakken met (lijm)mortel (bij een onvlakheid van meer dan 1 mm), waarbij de folie onder deze uitvlaklaag wordt aangebracht.
  • Wanneer de onvlakheid aan de bovenzijde van de latei te groot is, altijd uitvlakken met Metselfix® of Kimfix® (afhankelijk van druksterkte).
  • Een latei, of het lijmwerk op een latei, mag in geen geval boven de wand uitsteken.
  • Bij toepassing van een doorgaande betonlatei boven raamopeningen kan de glijfolie achterwege worden gelaten.