Geluid

Voor de inpassing van de nieuwe Belgische norm NBN S 01-400-1 “Akoestische criteria voor woongebouwen”, kunnen met Calduran Kalkzandsteenelementen als wandsysteem, de perfecte en economisch haalbare eisen voor lucht- en contactgeluidisolatie van woningscheidende wanden tussen appartementen en rijwoningen worden gerealiseerd.

 

Calduran Kalkzandsteen is een zwaar en hoogwaardig bouwmateriaal met een volumegewicht van ca. 1800 kg per m³ en in de grondstoffensamenstelling voor Hoogbouwelementen tot zelfs 2200 kg per m³.

De eisen die worden gesteld in de NBN S 01-400-1 met betrekking tot de luchtgeluidisolatie hebben twee kwaliteitsniveaus. Als standaard het  “Normaal akoestisch comfort” waarbij er van uitgegaan wordt dat hier een tevredenheid van 70% van de bewoners mee bereikt kan worden en een “Verhoogd akoestisch comfort” van + 4dB waarmee een tevredenheid van 90% van de bewoners in de akoestische beleving van hun woning mee bereikt kan worden.

De genoemde waarden hebben betrekking op vereisten waaraan afgewerkte gebouwen moeten voldoen. Om hier in de ontwerpfase rekening mee te kunnen houden zijn door Calduran Kalkzandsteen van de volgende wanddikten, de respectievelijke wandgewichten en gemeten geluidwaarden in tabellen aangegeven.

Appartementen 

Doordat in Appartementengebouwen de eisen voor geluidsisolatie zowel horizontaal als verticaal hetzelfde zijn is een enkelvoudige gemene muur verreweg de beste oplossing.

Hier gelden naast de geluidseis ook de eis voor warmte-isolatie. Daarom kiest men bij een enkelvoudige wand en een Normaal akoestisch comfort een kalkzandsteenwand van 175 mm dik met een voorzetwand van gipsvezelplaat en minerale wol met een U ≤ 1 W/m2K. Bij een Verhoogd akoestisch comfort kiest men meestal voor een 214 mm dikke kalkzandsteenwand met een voorzetwand. De vloeren voorzien van een geluidsisolerende zwevende dekvloer.

Zonder eis voor de warmte-isolatie zijn Calduran Kalkzandsteen Hoogbouwelementen, met een wanddikte van tenminste 250 mm (EH250), of Calduran Kalkzandsteen elementen met een wanddikte van 300 mm (E300) mogelijk. Bij een verhoogd akoestisch comfort is een extra voorzetwand noodzakelijk. 

Ankerloze spouwmuren en rijwoningen 

Een woningscheidende wand van dubbele kalkzandsteenwanden waartussen een spouw van tenminste 40 mm en zonder koppeling tussen de beide spouwbladen, noemt men een “ankerloze spouwmuur”. Een dergelijke woningscheidende constructie geeft een extra hoog comfort voor Rijwoningen. Het advies is om de spouwbreedte niet te klein te kiezen om risico op contactbruggen te minimaliseren.

Geadviseerd wordt om bij Rijwoningen voor de woningscheidende wand de genoemde ankerloze spouwmuur toe te passen, voor beide kwaliteitsniveaus, uitgevoerd in een wanddikte van tenminste 2 x 120 mm en een spouwwijdte van minimaal 40 mm.

Bij de uitvoering met een verhoogd akoestisch comfort een spouwwijdte van tenminste 60 mm aanhouden.

Verder dient rekening gehouden te worden met een voor ankerloze spouwmuren specifieke detaillering, zoals:

  • Een verdiepte spouw doorlopend van minstens 600 mm afstand tussen de bovenzijde van de fundering en de onderzijde van de eerste vloerplaat,
  • Vermijd elke doorkoppeling via spouwankers,
  • De betonnen draagvloeren steunen op beide deelwanden zonder de spouw te doorbreken,
  • Een goede uitgevoerde zwevende dekvloer op de benedenverdieping,
  • Verzorgde uitvoeringsdetails ter hoogte van de aansluitingen met het dek,
  • Door de snede te laten doorlopen in het gevelmetselwerk, kan men zelfs een bijkomende verbetering tot stand brengen.

In een studie uitgevoerd door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)  “Geluidisolatie tussen rijwoningen” wordt uitgebreid in gegaan op deze materie. Tevens is een publicatie beschikbaar van Adviesbureau Daidalos Peutz met praktische ontwerpadviezen over “geluidisolatie tussen appartementen”.

Kopieën van deze rapporten zijn eventueel via Calduran verkrijgbaar. Voor meer informatie staan onze technische adviseurs u gaarne te woord.