Waarom kiezen voor kalkzandsteen?

Oersterk

Door de hoge druksterkte van kalkzandsteen, leverbaar in verschillende druksterktekwaliteiten, kunnen dragende wanden gemaakt worden met een hoge belasting. Dit betekent dat gebouwen tot wel 12 verdiepingen in kalkzandsteen kunnen worden uitgevoerd. De hoogste sterktes worden bereikt bij gebruik van lijmmortel en Hoogbouwelementen met een druksterkte van 44 N/mm². Kijk voor meer informatie bij Constructief.

Hoge geluidsisolatie

Voor een prettige woonomgeving is een goede geluidsisolatie naar de buren van groot belang. Dit kan bereikt worden met kalkzandsteenwanden. Door de hoge massa van kalkzandsteen zijn de geluidwerende eigenschappen optimaal. Met een 175 of 214 mm wand in combinatie met een voorzetwand wordt voldaan aan de hoge eisen voor appartementenbouw. De voorzetwand zorgt gelijk voor de benodigde warmte-isolatie naar de buren.

Flexibel bouwsysteem

Metselwerk als bouwsysteem. Vooral in combinatie met diverse steen-, blok- en elementafmetingen zijn eenvoudig verschillende vormen te maken en is geen repetitie benodigd. Ook ronde wanden zijn (afhankelijk van de radius) mogelijk. Voor elke wand worden de elementpasstukken apart gemaakt en de tekenkosten zijn ten opzichte van de totale wandkosten van ondergeschikt belang. Zelfs een ontwerp van een enkele woning kan met het elementensysteem worden gemaakt.

Hoge bouwsnelheid

Kalkzandsteen lijmmortel trekt snel aan en daarom kunnen kalkzandsteenwanden in één keer verdiepingshoog worden opgetrokken. Met een lijmploeg van twee mensen, een lijmkraantje en gebruik van grote elementen met afmetingen van 65 bij 100 cm zijn hoge verwerkingssnelheden haalbaar.

Prijs/kwaliteitverhouding

Met beperkte materiaalkosten, hoge verwerkingssnelheden en lage afwerkingskosten ontstaan strakke en vlak afgewerkte wanden met een hoge draagkracht, zeer goede geluidsisolatie en een hoge brandwerendheid. Hierdoor is kalkzandsteen het meest toegepaste bouwmateriaal voor constructieve wanden in de woningbouw.

Hoge brandwerendheid

Kalkzandsteen is een onbrandbaar materiaal en valt daardoor in de Europese klasse A1 met de hoogste brandwerendheid. Met wanddiktes van 100 mm ontstaan al wanden met een brandwerendheid van 90 minuten. Hierdoor zijn kalkzandsteenwanden zeer geschikt als brandwerende scheidingwanden in bijvoorbeeld winkelruimtes en bedrijfsunits. Een brandwerende bekleding of beplating is nooit nodig. Bij brand ontstaat geen rookontwikkeling door de kalkzandsteen. Lees meer op Brandwerendheid kalkzandsteen.

Circulair

Door puingranulaten van gesloopte gebouwen in te zetten bij de productie van nieuwe producten wordt de grondstoffencirkel gesloten. Calduran zet daarom ook kalkzandsteen- en betonpuin in bij de productie van nieuwe kalkzandsteen.

Duurzaam

Kalkzandsteen is gemaakt van natuurlijke materialen. Zand en kalk en zijn in ruime hoeveelheid in de natuur beschikbaar. Verharding van de steen tijdens het productieproces gebeurt bij relatief lage temperaturen en aflatende stoom wordt weer gebruikt bij het opwarmen van de stoomketels. Onze fabrieken staan in Nederland en grondstoffen worden lokaal gewonnen, zodat transportafstanden beperkt zijn. Dit alles levert een goede milieuprestatie op. Zeker in vergelijking met andere constructieve bouwmaterialen. Calduran kalkzandsteen heeft dan ook een Dubo keur en is opgenomen in de Nationale Milieu Database.

Hoge warmte-accumulatie

Doordat gebouwen tegenwoordig steeds beter geïsoleerd zijn, lopen de temperatuur in de leefruimtes in de zomer steeds vaker hoog op. Wanden met een hoge massa gaan dit effect tegen, waardoor een beter woon- en werkklimaat ontstaat. Naast een goede zonwering is een gebouw met een hoge massa de meest duurzame oplossing om oververhitting tegen te gaan.

Ademend vermogen

Een bewoner voelt zich prettiger in een woning met goede luchtvochtigheid. De lucht moet niet te droog of te vochtig zijn. Door het ademend vermogen van kalkzandsteen wordt bij een hoge luchtvochtigheid, zoals ontstaat bij koken, douchen enz. vocht opgenomen en wordt dit vocht weer afgeven als de lucht weer te droog is.

Lage afwerkingskosten

Door het gladde oppervlak van de blokken en elementen in combinatie met het gebruik van lijmmortel kunnen de wanden vaak afgewerkt worden met een dunpleister. Tegelwerk kan rechtstreeks op lijmwerk worden aangebracht zonder dat een uitvlaklaag nodig is.

Bewezen bouwkwaliteit

Kalkzandsteen wordt al meer dan 100 jaar gebruikt in de bouw. De bouwmethode is doorontwikkeld tot een eenvoudig en robuust systeem. Zowel de ontwerpers als bouwers zijn bekend met het materiaal (regelgeving, detaillering, verwerking enz.) en het product (sterkte, gewicht, afmetingen) is optimaal geëvolueerd voor de residentiële bouw. Vooral bij een constructieve toepassing als hoofddraagconstructie is degelijkheid en bewezen kwaliteit noodzakelijk. Door hoge ingangscontroles en procesmetingen op de fabrieken wordt met constante hoge kwaliteit geproduceerd. Calduran kalkzandsteen elementen en pastukken zijn voorzien van BENOR-certificaat.

Waterbestendig

Kalkzandsteen is goed bestand tegen vocht en kan daarom ook goed in funderingen en onder maaiveld worden gebruikt. De draagkracht van wanden blijft gewaarborgd, ook als het metselwerk nat wordt. Kalkzandsteen is wel bedoeld als binnenmuursteen en niet als gevelsteen waarbij de stenen worden blootgesteld aan een combinatie van vorst en water. Water met zuren of zouten dient, net als bij beton, te worden voorkomen.

Geen afval

Met het elementensysteem wordt de kalkzandsteen op juiste maat op de bouwplaats aangeleverd en in elkaar gestapeld. Hierdoor ontstaat geen knipafval meer op de bouwplaats en worden afvalkosten tot een minimum gereduceerd. De zakken van de gebruikte lijmmortel zijn van PE gemaakt, zodat deze centraal ingezameld kunnen worden voor hergebruik.