Engineering

Onze projectcoördinatoren begeleiden de engineering van uw project na verkoop. Zij werken uw project uit tot wanduitslagen voor productie.

Hoe verloopt het engineeringsproces?
Voorbereidingsschema
De projectcoördinator is uw eerste aanspreekpunt tijdens de engineeringsfase, en stuurt uw werkvoorbereider een voorbereidingsschema. Hierin wordt de werkwijze, projectstructuur (zoals volgorde van bouwen), projectplanning, uitwerking in 2D of 3D, bouwplaatsbelemmeringen, etc. aangegeven. Ontbreekt er iets? Dan zal de projectcoördinator dit op tijd bij u aangeven zodat wij de leverdatum kunnen garanderen.

Wanneer u een 3D-model (IFC) heeft, wordt vervolgens een modelcheck op de kalkzandsteen wanden uitgevoerd. Eventuele “clashes” worden met u gecommuniceerd. Met als doel een zo goed mogelijk model aan de tekenaar over te dragen.

Voorlopig tekenwerk
De projectcoördinatoren werkt uw project uit in voorlopige wanduitslagen. Deze krijgt u vervolgens ter controle. Wij raden u nadrukkelijk aan om de voorlopige wanduitslagen door uw constructeur en geluidsadviseur te laten controleren op constructieve- en geluidstechnische regelgeving. Twijfelt u? Bekijk onze kennisbank met adviesbladen.

Gecorrigeerd tekenwerk
De projectcoördinator verwerkt uw correcties, op- en aanmerkingen in gecorrigeerde wanduitslagen. Deze krijgt u nogmaals voor een laatste controle.

Definitief tekenwerk
Keurt u het gecorrigeerd tekenwerk goed, dan maakt de projectcoördinator de definitieve wanduitslagen, en geeft de gegevens daarna vrij voor productie. Wij gaan er in dit stadium van uit dat de voor het werk verantwoordelijke constructeur de wanduitslagen heeft gecontroleerd en goedgekeurd.

Afroep en levering
In overleg met uw uitvoerder en onze Planning & Logistiek, worden de elementen en toebehoren op de gewenste datum en tijdstip geleverd. Tussen het definitief zijn van de wanduitslagen en de eerste levering zit minimaal tien werkdagen. Heeft u vragen over de levering (leverdatum, tijdstip, grootte van vrachtwagens etc.)? Neem contact op met afdeling Planning & Logistiek op +31 (0) 465 720.

Wijziging in wanduitslagen
Wilt u na het definitieve tekenwerk nog wijzigingen aanbrengen, dan kan dit enkel na overleg en schriftelijk akkoord. Dit kan extra kosten of wijzigingen in de leverplanning met zich meebrengen.

Meer weten?

De afdeling Engineering staat u graag te woord.