Nieuwe Technische Aanbeveling Stapelbouw

01-03-2019

Stabiliteit sterk verhoogd door toevoeging van uitwendige, niet hechtende wapening

Om woningen voldoende stabiliteit in dwarsrichting te geven zijn dwarswanden nodig. Dit om voldoende weerstand te kunnen bieden aan belastingen ten gevolge van wind, scheefstand en dergelijke. Daar de wanden t.g.v. het eenzijdig aangrijpen van de stabiliserende belasting niet in 2 richtingen effectief zijn (actieve en passieve penanten) kunnen deze actief gemaakt worden door het aanbrengen van uitwendige niet hechtende wapening. Hierdoor wordt een stabiliteitspenant in 2 richtingen effectief en kun je met minder stabiliteitswanden woningen stabiliseren.

Binnen de beschikbare breedte van de penanten kan de weerstand tegen horizontale belastingen worden vergroot door het aanbrengen van verticale wapening in of naast de penanten. De wapening wordt verankerd aan de vloeren en de fundering. Deze wapening dient niet te hechten aan het metselwerk.

Voordelen: 

  • Minder stabiliteitswanden nodig -> meer open gevels mogelijk
  • Versterken van bestaande constructies -> b.v. uitbouwen, aardbevingsgebied
  • Eenvoudig te integreren in bestaande bouwmethodiek

Voorbeeld van penant met niet hechtende wapening

De Technische Commissie van Stichting Stapelbouw heeft in samenwerking met Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. een berekeningsmethodiek opgesteld hoe hiermee om te gaan.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe Technische Aanbeveling op de website van Stichting Stapelbouw.

Of neem contact op met onze afdeling Techniek & Advies (Edwin van Alstede). Hij is bereikbaar via mail of via telefoonnummer: +31 341 465 736.