Kalkzandsteen woning doorstaat aardbeving met kracht 5.0

03-02-2019

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van kalkzandsteenconstructies bij aardbevingen worden bij het European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering in het Italiaanse Pavia complete woningen op een schuttafel beproefd.

Bij deze beproeving wordt een traditionele kalkzandsteen doorzonwoning op ware grootte onderworpen aan bewegingen die optreden bij een aardbeving met de kracht van 5.0 op de schaal van Richter. Bij deze woning zijn geen extra versterkende voorzieningen aangebracht. Bij de eerste beproeving in de serie bleek dat de kalkzandsteen woning de bevingen goed doorstond.

Parallel aan het onderzoek in Italië wordt ook bij de Technische Universiteit in Delft onderzoek uitgevoerd op kalkzandsteen wanden. Hierbij wordt gewerkt aan een betere koppeling naar rekenmodellen om constructies te kunnen dimensioneren. Naast onderzoek aan metselwerk uit bestaande woningen, worden ook kalkzandsteenwanden beproefd. Uiteindelijk wordt ook hier eenzelfde woning als in Pavia opgebouwd en aan horizontale krachten onderworpen. Dit alles in het kader van het onderzoek dat door de NAM en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gefinancierd. Voor zowel het onderzoek in Italië als in Delft heeft de Calduran fabriek in Hoogersmilde de kalkzandsteen geleverd.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van richtlijnen om de bestaande woningen te versterken en mogelijk ook om nieuwe woningen te ontwerpen.

Zie voor meer informatie onderstaande links.
Delta – TU Delft 30-03-2015
RTV Noord 12-09-2015
Dagblad van het Noorden 14-09-2015
Volkskrant 14-09-2015