Constructie kalkzandsteen en oplegging vloeren

Vloeren zijn een belangrijk onderdeel binnen een draagconstructie van kalkzandsteen omdat:

  • vloeren de wanden aan de bovenzijde zijdelings steun (moeten) geven;
  • vloeren de verticale belastingen overbrengen naar de wanden;
  • de windbelasting via de vloeren naar de stabiliteitswanden gaat.

Voor een goede krachtsoverdracht de vloeroplegging vlak uitvoeren. Als aan de bovenzijde van de wand sprake is van een gezaagde paslaag adviseren we de bovenzijde uit te vlakken met een uitvlakmortel. Afhankelijk van de onvlakheid: ongeveer 10 mm dik. De mortelkwaliteit van de uitvlaklaag moet gelijk zijn aan die van de kimmortel. Bij lijmblokken de nokken aan de bovenzijde verwijderen.

Oplegging van betonvloeren

Prefab-betonvloeren worden koud op kalkzandsteen gelegd, zonder vilt onder de vloeren. Het gebruik van vilt kan vervormingsverschillen veroorzaken wat kan leiden  tot spanningsverschillen in de wand en eventuele scheurvorming. Ook voor begane grondvloeren waar dragende wanden op worden geplaatst geldt: geen vilt gebruiken.

Bij in het werk gestorte vloeren mag het natte beton niet gaan hechten aan de kalkzandsteen. Om dit te voorkomen kunt u een dunne kunststof folie op de wand leggen. Bijvoorbeeld DPC-folie. Voor dakvloeren: gebruik altijd een folie. Daarmee wordt de werking en opbolling van de vloer opgevangen.

Er zijn twee uitzonderingen. Er hoeft geen folie gebruikt te worden:

  • bij stabiliteitswanden korter dan 3 meter;
  • als de constructeur aangeeft dat er vanuit de vloer naar de wand meer dan de gebruikelijke dwarskracht moet worden overgedragen. U hoeft dan geen folie aan te brengen boven het middelste gedeelte van de wand, over 1/3 van de wandlengte.

Metalen randkist

Steeds vaker wordt er een metalen randkist gebruikt bij in het werk gestorte vloeren. Dat kan, maar dan moet wel aandacht besteed worden aan de oplegging van de schilvloer. Voor een goede, volledig dragende oplegging moet de schilvloer naast de randkist opgelegd worden.

Als de schilvloer op de randkist wordt gelegd, kunnen de volgende problemen ontstaan:

  • Er is geen volledig oplegging van de schilvloer. Door de dikte van de randkist zal de vloer gedeeltelijk op de wand rusten. Dit kan leiden tot ‘piekspanningen’ van de vloer op de kalkzandsteen.
  • Door de onvolledige oplegging zal de belasting ook meer excentrisch in de wand aangrijpen. Het gevolg: er ontstaat een ander spanningsverloop in de wand dan waar de constructeur mee gerekend heeft. Met als eventuele consequentie dat er een andere kwaliteit of zelfs een andere dikte nodig is.

Centreerstrips

Bij grote vloeroverspanningen (> 7 meter) kan het nodig zijn oplegmateriaal te gebruiken. Dit moet dan wel door de constructeur of de leverancier van de vloeren worden voorgeschreven.

Centreerstrips zorgen ervoor dat:

  • de vloer vrij kan roteren;
  • de krachten centrisch in de wand worden geleid.