Calduran reparatiemortel

Calduran reparatiemortel gaat een goede hechting aan en heeft een groot vullend vermogen bij reparaties. De reparaties tekenen zich door het gebruik van wit cement minder af. Door het watervasthoudend vermogen treedt geen verbranding van de mortel op.

Bekijk de technische specificaties

Producteigenschappen

 • Calduran reparatiemortel is een gemodificeerde, egalisatie- en reparatiemortel op basis van zand en (witte) cement.
 • De reparatiemortel heeft een snellere verharding dan traditionele metselmortels.
 • In poedervorm, korrelgrootte maximaal 1 mm, en gemodificeerd om uitdroging tegen te gaan.
 • Voor steenachtige ondergronden (geen gips).
 • Mooie gladde afwerking mogelijk, eventueel in twee lagen.
 • Minimale laagdikte 5 mm, incidenteel maximaal 30 mm.
 • Waterbestendig dus ook voor gebruik als uitvlaklaag in natte ruimten.
 • Calduran reparatiemortel is niet bedoeld als constructieve mortel. Hiervoor dient Calduran Kimfix® of Metselfix®  te worden gebruikt.
 • Bij reparaties aan vellingblokken wordt voor een optimaal resultaat geadviseerd de wand te verven.
 • Voor gebruik bij ongestuukte wanden zie het Calduran adviesblad “onafgewerkte wanden”.

Levering, opslag en verbruik

 • Calduran reparatiemortel wordt geleverd in kunststof PE zakken, met een inhoud van 25 kg.
 • Levering via de bouwmaterialenhandel, uit voorraad.
 • Droog en afgesloten in originele verpakking. Vrij van de grond.
 • Houdbaarheid: ca. 12 maanden na productiedatum.

Verbruik

Verbruik is sterk afhankelijk van de grootte en hoeveelheid van de te repareren beschadigingen. Bij uitvlakken ca. 1,6 kg per m2 per mm laagdikte (bij 5mm laagdikte ongeveer 1 zak per 3 m2, bij reparaties 1,6 kg/dm3.

Technische informatie

Tabel

Verwerking reparatiemortel

• Zorg dat de ondergrond draagkrachtig, schoon en stofvrij is.
• Calduran reparatiemortel met koud schoon leidingwater aanmaken in de gewenste mortel consistentie: 6 liter water op 25 kg poeder en met een mixer gedurende minimaal 4 minuten tot een homogene klontvrije massa mengen. De verkregen massa is direct klaar voor gebruik.
• Geen grotere hoeveelheden aanmaken dan binnen 1,5 uur kan worden verwerkt.
• Bij zeer droge ondergronden en uitvlaklagen iedere dag vooraf impregneren.
• Grote gaten voorrepareren, na aantrekken direct afwerken met een tweede laag.
• Na het opbrengen van de plastische mortel kan het oppervlak na 30 minuten worden afgerijd en dichtgeschuurd.
• Vervolgens kan met een RVS-spaan, met behulp van besproeiing met water door een handveger, een glad en strak oppervlak worden verkregen.
• Voor strakke (velling)kanten: breng een (kleine) bekisting aan (stellat).
• Tijdens de verwerking en afbinding directe waterbelasting, tocht en sterk zonlicht vermijden.
• Niet verwerken beneden de 5˚C. Geldt voor ondergrond en omgevingstemperatuur.
• Dilatatievoegen in de ondergrond in egalisatielagen doorzetten.
• Indikkende mortel niet opnieuw vermengen met water.
• Gereedschap na gebruik direct reinigen met schoon water.

Veiligheid
Calduran reparatiemortel is met vochtigheid/water sterk alkalisch. Bescherm daarom de huid en ogen. Bij contact, grondig met water afspoelen. Bij contact met ogen bovendien een arts consulteren. Zie voor meer informatie het hoofdstuk veiligheid in onze verwerkingsinstructies.