Calduran Kimfix

Calduran Kimfix® is een kimmortel met hoge druksterkte voor het stellen van kimblokken als uitvlaklaag voor kalkzandsteen wanden. In het bijzonder geschikt voor dragende wanden met een hoge belasting zoals bij Calduran Hoogbouwelementen®. Kimfix® voldoet aan NEN-EN 998-2 en BRL 1905 “Mortels voor metselwerk.”

Bekijk de technische specificaties

Producteigenschappen

 • Kimmortel met een hoge druksterkte van 25 N/mm².
 • Cementgebonden mortel van fijn zand, cement en een waterretentiemiddel, ter verbetering van het vochtvasthoudend vermogen.
 • Voorzien van speciale steunkorrel voor meer stabiliteit van de verse mortel.
 • Afgestemd op het sterk zuigende en gladde oppervlak van kalkzandsteen.
 • Gemodificeerd om ook op droge ondergronden een goede hechting te garanderen.
 • Hydraulisch afbindend.
 • Geschikt voor verwerking van droge en vochtige kalkzandsteen.
 • Chromaatarm volgens TGRS 613.

Levering en verbruik

 • Calduran Kimfix® wordt geleverd in kunststof PE zakken van 25 kg.
 • De Calduran Kimfix® voldoet aan NEN-EN 998-2, BRL 1905 en wordt geleverd met KOMO-certificaat.
 • Kimfix® wordt geleverd op statiegeldpallet en verpakt in een folie.

Verbruik

Uit 100 kg droge mortel wordt ca. 50 liter verwerkbare mortel verkregen. Voor 1 meter wandlengte gelden per cm laagdikte de volgende ervaringswaarden. Deze waarden zijn zonder mortelverlies en uitgaande van mortel onder 45° en verlijming van de stootvoegen.

Technische informatie

Tabel

Verwerking Kimfix

• Calduran Kimfix® met circa 2,8 l schoon leidingwater mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat.
• Mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een speciemolen of staafmixer.
• Calduran Kimfix® is geschikt voor verwerking met droge kalkzandsteen. Met voorbevochtigde stenen wordt een hogere hechtsterkte verkregen. Extreem droge kalkzandsteen voorbevochtigen.
• Bij temperaturen lager dan +5° C dienen er, om het bevriezen van de mortel te voorkomen, maatregelen te worden genomen. Zoals het aanmaken met warm water en het afdekken van de gestelde kim. Houd er rekening mee dat de mortel meer tijd nodig heeft om uit te harden.
• De kim zuiver vlak en waterpas stellen in een mortellaag van 15 tot 30 mm dik.
• Beijzelde en vuile producten niet verwerken. Aan deze producten vindt geen aanhechting plaats.
• Nabehandeling: Tegen te sterke zonnebestraling en wind afschermen, de oppervlakken eventueel afdekken en nabehandelen.

Veiligheid
Calduran Kimfix® is met vochtigheid/water sterk alkalisch. Bescherm daarom de huid en ogen. Bij contact, grondig met water afspoelen. Bij contact met ogen bovendien een arts consulteren.