Calduran Metselfix®

Kalkzandsteen heeft een sterk zuigend en glad oppervlak. Daarom adviseert Calduran toepassing van Metselfix®. Dit is een soepele goed verwerkbare metselmortel die een goede hechting garandeert op zowel droge als vochtige stenen.

MetselfixPRODUCTEIGENSCHAPPEN

 • Soepele, goed verwerkbare metselspecie met een uitstekende hechting en sterkte
 • Hydraulisch afbindend
 • Uitgeharde mortel is vorstbestendig
 • Geschikt voor verwerking van droge en vochtige kalkzandsteen
 • Geschikt voor metselen volgens de doorstrijktechniek
 • Chromaatarm volgens TGRS 613

 TECHNISCHE INFORMATIE 

Mortelkwaliteit M10
Morteltype (BRL1905) G
Morteltoepassingstype (BRL1905) A
Volumieke massa > 1750 kg/m³
Bindmiddel cement / kalk
Maximale korrel 2 mm
Druksterkte 10 N/mm2 (EN 1015-11)
Hechtsterkte  (na 28 dagen) 0,2 N/mm2 (998-2)
Aanmaakwater circa 2,8 l per 25 kg
Uitlevering circa 570 liter/1000 kg
Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd > 2 uur

 LEVERING

 • Calduran Metselfix® wordt geleverd in papieren zakken van 25 kg, op een retourpallet en verpakt in een folie
 • De Calduran Metselfix® voldoet aan NEN-EN 998-2, BRL 1905 en wordt geleverd met KOMO-certificaat
 • Geschikt voor in kalkzandsteen wanden met een druksterkte klasse van CS12 en / of CS 20

OPSLAG
Calduran Metselfix® goed droog en afgesloten, in originele verpakking, vrij van de grond houden. De houdbaarheid op verwerking bedraagt circa 12 maanden, op chromaatgehalte circa 6 maanden na productiedatum.

VERBRUIK

product kg Metselfix® per m2
waalformaat (klamp) 12,3
amstelformaat (klamp) 16,1
maasformaat (klamp) 18,4
waalformaat (halfsteens) 33,7
amstelformaat (halfsteens) 28,3
maasformaat (halfsteens) 26,1
amstelformaat dubbel (150 mm) 42,5
maasformaat dubbel (150 mm) 39,2
M100/157 19,0
M100/240 15,9
M150/157 25,7
M214/133 51,2

Verbruik Metselfix® bij een voeg van 10 mm en excl. morsverlies  (10 tot 20%)
Bij metselblokken (in vuilwerksituatie) blokken koud tegen elkaar en de mortelkamers volledig gevuld.

VERWERKING

 • Calduran Metselfix® met circa 2,8 l schoon leidingwater mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat.
 • Mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een speciemolen of staafmixer.
 • Calduran Metselfix® is geschikt voor verwerking met droge kalkzandsteen. Met voorbevochtigde stenen wordt een hogere hechtsterkte verkregen. Extreem droge kalkzandsteen voorbevochtigen.
 • Bij temperaturen lager dan +5° C dienen er, om het bevriezen van de mortel te voorkomen, maatregelen te worden genomen. Zoals het aanmaken met warm water en het afdekken van de gestelde kim. Men dient er rekening mee te houden dat de mortel meer tijd nodig heeft om uit te harden.
 • Beijzelde en vuile producten niet verwerken. Aan deze producten vindt geen aanhechting plaats.
 • Volg gedurende de winterperiode ook de aanvullende verwerkingsrichtlijnen volgens brochure doorwerksysteem.
 • Bescherm het metselwerk van begin af aan tegen hemelwater of andere mogelijkheden van vochtbelasting. Breng hemelwaterafvoeren vroegtijdig aan en gebruik, afdekprofielen of andere afdekmiddelen.
 • Bescherm, bij zeer warm, droog weer, de metselspecie tegen te snel uitdrogen door regelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het water wordt geabsorbeerd en niet de cement uitspoelt).
 • Volg ook de verwerkingsrichtlijnen uit de verwerkingsinstructies van Calduran.

VEILIGHEID
Reageert met vochtigheid/water sterk alkalisch, daarom huid en ogen beschermen. Bij contact, grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen bovendien een arts consulteren.