Calduran lijmmortel

Calduran lijmmortel is een mortel voor kalkzandsteen lijm- en vellingblokken en elementen. Deze lijmmortel wordt gebruikt voor de verlijming van dragende en niet-dragende wanden. De mortel voldoet aan NEN-EN 998-2 en BRL 1905 en aan de aanvullende kwaliteitseisen van Calduran Kalkzandsteen betreffende steen-karakteristieken en initieel vochtgehalte bij beproeving.

LijmmortelPRODUCTEIGENSCHAPPEN

 • De lijmmortel heeft een snellere verharding dan een metselmortel, waardoor na 1 dag dezelfde hechtsterkte wordt verkregen als bij een normale metselmortel na 28 dagen
 • Korrelgrootte maximaal 1 mm, waardoor lijmvoegen mogelijk zijn van circa 2 mm dikte
 • Gemodificeerd om uitdroging van mortel tegen te gaan
 • Lichte verwerking
 • Chromaatarm volgens TRGS 613
 • Verkrijgbaar in een zomermortel en een wintermortelkwaliteit
 • Calduran lijmmortel is volgens het Bouwstoffenbesluit een categorie 1A-bouwstof

 TECHNISCHE INFORMATIE

Druksterkte 12,5 N/mm2 (ƒ’m volgens EN 1015-11)
Aanmaakwater circa 6 l per 25 kg
Hechtsterkte 1 dag           =    0,2 N/mm² (EN 998-2)28 dagen      =    0,4 N/mm² (EN 998-2)
Verwerkingstijd > 2 uur
Morteltoepassingstype (BRL 1905) A
Volumieke massa > 1750 kg/m³

LEVERING

 • Calduran lijmmortel worden geleverd in kunststof PE zakken van 25 kg
 • De Calduran lijmmortel voldoet aan NEN-EN 998-2, BRL 1905 en wordt geleverd met KOMO-certificaat
 • Levering via de bouwmaterialenhandel
 • Seizoen gebonden mortels:
  – zomerlijmmortel van april tot november (verwerking bij droog weer en hoge temperatuur)
  – winterlijmmortel van november tot april (verwerking tot –3°C)
 • Lijmmortel wordt uit voorraad geleverd
 • Lijmmortel wordt geleverd op retourpallet, verpakt in een folie

OPSLAG
Calduran lijmmortel dient droog en afgesloten in de originele verpakking, vrij van de grond, bewaard te worden. De houdbaarheid bedraagt circa 9 maanden na productiedatum.

VERBRUIK
Op het Assortimentsoverzicht staat de benodigde lijmmortel per m² voor de diverse kalkzandsteen producten aangegeven.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Zomermortel

 1. De inhoud van de zak in circa 6 liter leidingwater strooien.
 2. Met een mixer roeren tot een egaal smeuïge klontvrije massa ontstaat. Daarna nog minstens 1 minuut door blijven mengen.
 3. De te lijmen vlakken dienen schoon te zijn.
 4. Zeer droge kalkzandsteen voorbevochtigen. Hiervoor de producten 1 dag voor verwerking met leidingwater goed nat maken.
 5. Gebruik voor het aanbrengen van de lijmmortel een lijmbak en een lijmschep.
 6. De eerste laag plaatsen op de zuiver vlak en waterpas gestelde kimlaag; de blokken of elementen “vol en zat” verlijmen. Daarvoor de lijmmortel over de gehele voeg gelijkmatig verdelen; blijvende lintvoegdikte circa 2 mm, blijvende stootvoegdikte circa 3 mm.
 7. Uitpuilende lijmmortel na maximaal 1 uur afsteken.
 8. Niet beneden 0º C verwerken.
 9. Volg de verwerkingsrichtlijnen van Calduran Kalkzandsteen, zoals opgenomen in de verwerkingsinstructies.

Aanvullende verwerkingsvoorschriften voor wintermortel

 1. Bij vriezend weer de lijmmortel met warm water aanmaken in hoeveelheden die binnen 2 uur verwerkt kunnen worden.
 2. Beijzelde producten niet verwerken. Aan deze producten vindt geen aanhechting plaats.
 3. Bij vorst de lijmmortel kort voor het stellen van de lijmblokken of elementen aanbrengen.
 4. Niet beneden -3º C verwerken; bevroren mortel niet verwerken.
 5. Volg gedurende de winterperiode ook de aanvullende verwerkingsrichtlijnen volgens brochure doorwerksysteem.

VEILIGHEID
Reageert met vochtigheid/water sterk alkalisch, daarom huid en ogen beschermen. Bij contact, grondig met water afspoelen. Bij contact met ogen bovendien een arts consulteren.