Calduran Kimfix®

Calduran Kimfix® is een kimmortel met een hoge druksterkte voor het stellen van kimblokken als uitvlaklaag voor kalkzandsteen wanden. In het bijzonder geschikt voor dragende wanden met een hoge belasting zoals bij Calduran Hoogbouwelementen®. Kimfix® voldoet aan NEN-EN 998-2 en BRL 1905 “Mortels voor metselwerk.”

KimfixPRODUCTEIGENSCHAPPEN

 • Kimmortel met een hoge druksterkte van 25 N/mm²
 • Voorzien van speciale steunkorrel voor meer stabiliteit van de verse mortel
 • Afgestemd op het sterk zuigende en gladde oppervlak van kalkzandsteen
 • Gemodificeerd om ook op droge ondergronden een goede hechting te garanderen
 • Hydraulisch afbindend
 • Geschikt voor verwerking van droge en vochtige kalkzandsteen
 • Chromaatarm volgens TGRS 613

TECHNISCHE INFORMATIE

Mortelkwaliteit M25
Morteltoepassingstype (BRL1905) A
Volumieke massa > 1900 kg/m³
Bindmiddel cement
Maximale korrel 6 mm
Druksterkte 25 N/mm2    (EN 1015-11)
Hechtsterkte   (na 28 dagen) 0,2 N/mm2   (EN 998-2)
Aanmaakwater circa 2,8 l per 25 kg
Uitlevering circa 500 liter/1000 kg
Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd 2 uur

Levering

 • Calduran Kimfix® wordt geleverd in papieren zakken van 25 kg
 • De Calduran Kimfix® voldoet aan NEN-EN 998-2, BRL 1905 en wordt geleverd met KOMO-certificaat
 • Kimfix® wordt geleverd op retourpallet en verpakt in een folie

VERBRUIK
Uit 100 kg droge mortel verkrijgt men ca. 50 liter verwerkbare mortel. Voor 1 meter wandlengte gelden per cm laagdikte de volgende ervaringswaarden. Deze waarden zijn zonder mortelverlies en uitgaande van mortel onder 45° en verlijming van de stootvoegen.

laagdikte per 10 mm laagdikte 30 mm
wanddikte l/m1 kg/m1 l/m1 kg/m1
67 0,8 1,5 2,9 5,8
100 1,1 2,1 3,9 7,8
120 1,3 2,6 4,5 9,0
150 1,6 3,2 5,4 10,8
175 1,9 3,7 6,2 12,3
200 2,1 4,2 6,9 13,8
214 2,2 4,5 7,3 14,6
240 2,5 5,0 8,1 16,2
250 2,6 5,2 8,4 16,8
300 3,1 6,2 9,9 19,8

VERWERKING

 • Calduran Kimfix® met circa 2,8 l schoon leidingwater mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat.
 • Mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een speciemolen of staafmixer.
 • Calduran Kimfix® is geschikt voor verwerking met droge kalkzandsteen. Met voorbevochtigde stenen wordt een hogere hechtsterkte verkregen. Extreem droge kalkzandsteen voorbevochtigen.
 • Bij temperaturen lager dan +5° C dienen er, om het bevriezen van de mortel te voorkomen, maatregelen te worden genomen. Zoals het aanmaken met warm water en het afdekken van de gestelde kim. Men dient er rekening mee te houden dat de mortel meer tijd nodig heeft om uit te harden.
 • De kim zuiver vlak en waterpas stellen in een mortellaag van 15 tot 30 mm dik.
 • Beijzelde en vuile producten niet verwerken. Aan deze producten vindt geen aanhechting plaats.
 • Volg gedurende de winterperiode ook de aanvullende verwerkingsrichtlijnen volgens brochure doorwerksysteem.
 • Nabehandeling: Tegen te sterke zonnebestraling en wind afschermen, de oppervlakken eventueel afdekken en nabehandelen.
 • Volg ook de verwerkingsrichtlijnen uit de Verwerkingsinstructies van Calduran.

VEILIGHEID
Reageert met vochtigheid/water sterk alkalisch, daarom huid en ogen beschermen. Bij contact, grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen bovendien een arts consulteren.