Lateien

Calduran levert ook prefab lateien van kalkzandsteen. Deze lateien worden volgens bestelling op de bouwplaats geleverd.

LateiBij een sparing met aan beide zijden een kalkzandsteenwand wordt de kalkzandsteenlatei op de geplande hoogte in een mortelbed gelegd. De latei dient om reden van brandveiligheid met de opening (waar de beton in aangebracht is) naar boven aangebracht te worden. De opleglengte is minstens 11,5 cm aan beide zijden. De lateien zijn niet geschikt om in vloerdragende situaties te worden toegepast.

Omdat de kalkzandsteenlateien zonder uitgeharde drukzones nog niet voldoende draagkracht hebben dienen deze tijdens het lijmen onderstempeld te worden.

Breedte > 1,25 m: 1 stempel
Breedte > 2,50 m: 2 stempels

De stempels kunnen pas verwijderd worden als de drukzones voldoende uitgehard zijn. In het algemeen moet van ongeveer 4 dagen uitgegaan worden.

Afmetingen
Kalkzandsteenlateien zijn leverbaar in de lengtes:
1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 m.

Muurdikte Latei-breedte (mm) Latei-hoogte (mm)
100 mm 100 123
120 mm 115 123
150 mm 150 123
175 mm 175 123
200 mm 200 123
214 mm 2 x 100 123
240 mm 240 123

Aandachtspunten

  • De lateien aanbrengen met de dichte kalkzandsteenzijde aan de onderkant, zie tekening.
  • In de winter de lateien afgedekt opslaan.

 

Oplegging van lateien

  • Lateien dienen altijd tweezijdig met een folie te worden opgelegd op de kalkzandsteen wand. Oplegging uitvlakken met (lijm)mortel (bij een onvlakheid van meer dan 1 mm), waarbij de folie onder deze uitvlaklaag wordt aangebracht.
  • Wanneer de onvlakheid aan de bovenzijde van de latei te groot is, altijd uitvlakken met Metselfix® of Kimfix® (afhankelijk van druksterkte).
  • Een latei, of het lijmwerk op een latei, mag in geen geval boven de wand uitsteken.
  • Bij toepassing van een doorgaande betonlatei boven raamopeningen kan de glijfolie achterwege worden gelaten.

Oplegging van lateien