Metselwerksterkte

Kalkzandsteen wordt geproduceerd in verschillende constructieve druksterkten.

 

Tabel met leverbare druksterktes
NBN EN 771-2
Benaming Genormaliseerde druksterkte fbm(N/mm²) volgens PTV 21-003
Blokken en elementen CS 20 20
CS 25
CS 28*
25
28
Calduran Hoogbouwelementen® CS 36 35
CS 44 45

* CS28 op aanvraag

Druksterkte van kalkzandsteen lijm- en metselwerk volgens NBN EN 1996-1-1 + ANB, art. 3.6.1.2 en Europese productnorm EN 771-2.

Karakterstieke druksterkte: fk = K * fba

Voor lijmwerk geldt: K= 0,8 en a= 0,85
fis de genormaliseerde druksterkte volgens EN 771-2

In onderstaande tabel zijn de berekende waarden voor lijmwerk weergegeven voor massieve kalkzandsteenproducten die verwerkt zijn met Calduran lijmmortel met een voegdikte van ca. 2 mm.

Druksterkte lijmwerk volgens Eurocode
fk = K * fba
Steen kwaliteit Genormaliseerde druksterkte f(N/mm2) Representatieve druksterkte f(N/mm2)
CS20 20 10,21
CS25 25 12,34
CS36 35 16,43
CS44 45 20,33

Elementen CS28 op aanvraag leverbaar.

Druksterkte van kalkzandsteen lijm- en metselwerk volgens NBN B24-301 met laboratoriumproeven.
Het draagvermogen van Calduran elementen volgens de oude NBN B24-301 kan ook bepaald worden met proeven op verdiepingshoge muren van proeven in het Laboratorium Magnel te Gent. Daarmee kan een karakteristieke druksterkte fk van de muur aangehouden worden van 13 N/mm2 of 16,5 N/mm2. Rapportage opvraagbaar bij afdeling Techniek en Advies met Calduran rapportnr: 0931 respectievelijk 0466. Omdat de Eurocodes nu de huidige algemeen van toepassing regelgeving is adviseren wij echter standaard de druksterkte volgens de Eurocode aan te houden.

Druksterkte lijmwerk
NBN B24-301 (oude regelgeving)
Steenkwaliteit Proefverslag Magnel te Gent: karakteristieke druksterkte fk van de muur
Normale kwaliteit (CS20) Nr: 92/0601 13 N/mm2 Calduran rapport 0931
Verhoogde kwaliteit (CS28) Nr: 92/0602 16,5 N/mm2 Calduran rapport 0466