Materiaaleigenschappen

Eigenschappen kalkzandsteenproducten

Dampdiffusieweerstandsgetal: EN 1745, tabel A.2 μ » 12
Lineaire uitzettingscoëfficiënt: αt = 8 x 10-6 m/(m*K)
Warmtegeleidingscoëfficiënt: EN 1745, tabel A.2, P = 50% kalkzandsteen (CS16, CS20 & CS25) Calduran Hoogbouwelementen® (CS36 & CS44)
λdroog = 0,81 W/(m*K) λdroog = 1,31 W/(m*K)
Soortelijke warmte: c = 840 J/(kg.K)
Hygrische lengteverandering: HL = ca. 0,35 mm/m
Geluidsabsorptiecoëfficiënt: α = 0,03 (500 – 1000 Hz)
Brandbaarheid: Onbrandbaar; Europese klasse A1
Waterabsorptie: 10 tot 18% (m/m)
Lichtreflectiefactor: 0,4 – 0,5
Volumieke massa: kalkzandsteen ( CS20 & CS25) Calduran Hoogbouwelementen® (CS36 & CS44)
1725-2050 kg/m3  2170 – 2350 kg/m3