Windbelasting op gevels

Met een praktische vuistregel kunt u globaal de minimale penantbreedte naast kozijnopeningen bepalen.

Vuistregel: de minimale penantbreedte zonder nadere berekening is 1/4 x de som van de breedten van de aangrenzende kozijnopeningen.

Deze regel geldt voor woningen met:

  • een bouwwerkhoogte tot 10 m;
  • voor- en achtergevels met openingen;
  • gevels die gemetselde spouwmuren zijn, met een binnenblad van kalkzandsteen (dikte 100 mm);
  • een binnenblad (maximaal 3 m hoog) gekoppeld aan of gesteund door verdiepingsvloeren.

Een exacte berekening is mogelijk met het VNK staticaprogramma.