Metselwerksterkte

Kalkzandsteen wordt geproduceerd in verschillende constructieve druksterkten.

Druksterkte van kalkzandsteen lijm- en metselwerk volgens NBN EN 1996-1-1 + ANB, art. 3.6.1.2 en Europese productnorm EN 771-2.

Karakterstieke druksterkte: fk = K * fba

Voor lijmwerk geldt: K= 0,8 en a= 0,85
fis de genormaliseerde druksterkte volgens EN 771-2

In onderstaande tabel zijn de berekende waarden voor lijmwerk weergegeven voor massieve kalkzandsteenproducten die verwerkt zijn met Calduran lijmmortel met een voegdikte van ca. 2 mm.

Druksterkte van kalkzandsteen lijm- en metselwerk volgens NBN B24-301 met laboratoriumproeven.

Het draagvermogen van Calduran elementen volgende de oude NBN B24-301 kan ook bepaald worden met proeven op verdiepingshoge muren van proeven in het Laboratorium Magnel te Gent. Daarmee kan een karakteristieke druksterkte fvan de muur aangehouden worden van 13 N/mm² of 16,5 N/mm². Rapportage opvraagbaar bij afdeling Techniek & Advies met Calduran rapportnr: 0931 respectievelijk 0466. Omdat de Eurocodes nu de huidige algemeen van toepassing regelgeving is adviseren wij echter standaard de druksterkte volgens de Eurocode aan te houden.