Luchtdicht bouwen

Een luchtdichte woning of een luchtdicht gebouw zorgt voor een laag energiegebruik en meer woon- en/of werkcomfort. De eisen vanuit het Bouwbesluit worden steeds verder aangescherpt. Ook dat leidt tot hogere eisen omtrent luchtdichting.

Technische specificaties

Bouwbesluit

Op dit moment is de eis voor woningen vanuit het Bouwbesluit voor de Qv,10, kar.-waarde ≤ 0,625 dm³/s.m² (luchtdichtheidsklasse 2). Controle op deze eis vindt plaats met blowerdoortesten. De praktijk laat zien dat de lagere Qv,10-waarde van 0,400 toegepast wordt om aansluiting te vinden bij de huidige EPC-eis van 0,4.