Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemerschap vormt de basis van ons handelen. Daarom vinden we het belangrijk onze doelstellingen en activiteiten op dit gebied met u te delen. Deze staan in het rapport ‘Veilig, betrokken en milieubewust’.

Doelstellingen
Door inventarisatie van onze activiteiten hebben we inzichtelijk gemaakt hoe wij er als organisatie voorstaan. En kunnen we de geboekte resultaten voorzien van doelstellingen. Deze variëren van veiliger werken op de productielocaties, meer gebruik van alternatieve grondstoffen tot aan 25% CO2-reductie.