Ketenwaarde ontwikkeling

CO2-reductie bereik je niet alleen door initiatieven op je eigen onderneming toe te spitsen. Door samen te werken met verschillende partners uit de bouwkolom bereiken we meer, met vaak ook nog onverwachte positieve bijwerkingen. Calduran participeert daarom ook in diverse ketenprocessen.

Conceptueel bouwen
Calduran is lid van het platform Conceptueel Bouwen. Hier worden concepten van gebouwen en gebouwdelen actief gepromoot en wordt kennis met partners in de keten gedeeld om te komen tot optimalisatie van de bouwkwaliteit. Onder andere de hieronder beschreven gevelconstructie wordt hier gepresenteerd.

Passief Bouwen
Calduran is actief lid van de organisatie Passief Bouwen. Hier wordt, samen met andere bedrijven, gewerkt aan nieuwe ideeën en de bekendheid van het passiefhuis-concept. Doorgaans wordt bij kreten als passief bouwen, nul-energie woningen en ecologisch bouwen niet direct gedacht aan een bouwmethode met kalkzandsteen. Uit publicaties van o.a. Nibe volgt dat een gebouwconcept zoals kalkzandsteenstapelbouw, even goed scoort. Dat, gecombineerd met goede isolatie, maakt het mogelijk om volgens de passieve methode een gebouw te ontwerpen.

Comfort bij een gevelconstructie van 380 mm met een Rc van 8
Met een constructie bestaande uit 100 mm kalkzandsteen, 190 mm HR-isolatie, 25 mm luchtspouw en de 65 mm brede CRH Beeksteen wordt een Rc-waarde van 8,19 m2K/W gehaald. En dit bij een totale geveldikte van slechts 380 mm. Dit principe is een mooi voorbeeld van samenwerken en meedenken met de huidige wijze van bouwen in combinatie met energiereductie in de gebruikersfase.