Grondstoffen

Kalkzandsteen bestaat voor 100% uit natuurlijke materialen: kalk, zand en water.

No waste
Kalkzandsteen bestaat voor 100% uit natuurlijke materialen: kalk, zand en water. Natuurlijk blijven we ons uiterste best doen om deze grondstoffen zo min mogelijk te gebruiken. Dit doen we door o.a. ons productieproces als een gesloten circuit in te richten Voor elk moment van uitval in het productieproces is een geschikt moment gevonden om de uitval weer als grondstof op te nemen. We kennen dus feitelijk geen productieafval.
Grondstoffen

Kalk en zand
Daarnaast heeft Calduran als doelstelling om, daar waar mogelijk, alternatieven te zoeken voor de primaire grondstoffen zand en kalk. In 2015 willen we 20% extra inzet van vervangende  grondstoffen realiseren.

Waterverbruik
Het waterverbruik voor de productie van kalkzandsteen kunnen we beter uitdrukken in watergebruik. Dit heeft te maken met het feit dat we heel veel water nodig hebben, waarvan we een groot deel weer teruggeven aan de natuur. Binnen onze processen denken we goed na over waar en hoe we water kunnen opvangen voor hergebruik, het wordt zo vaak mogelijk hergebruikt. Uiteindelijk geven we het restant, dankzij onze zuiveringsprocessen, schoner terug aan de natuur (ten opzichte van het gewonnen water).