Calduran Cp-beugel

Met de Calduran Cp-beugel is het mogelijk om elementen tot vlak onder een staal- of betonconstructie te verwerken. Hiermee behoort het opvullen van de laatste la(a)g(en) van de wand, met handzame producten, tot het verleden.

Gatenboor

Stap 1: het aanbrengen van de gaten in de elementen.

EIGENSCHAPPEN

  • Maximale hijslast van 450 kg (zwaarste Calduran element = 358 kg)
  • De inwendige hoogte is verstelbaar van 750 tot 1150 mm
  • Lagere verwerking- en steigerkosten
  • De klemmen zijn te huur bij de afdeling planning en logistiek van Calduran, de gaten door de verwerker in te boren.
Cpbeugel oppakken elementen

Stap 2: het oppakken van het elementen. Let hierbij op de borging van het element!

TOEPASSING
De Cp-beugel is speciaal ontworpen voor het plaatsen van de bovenste laag kalkzandsteen elementen, -passtukken (met een minimale hoogte van 150mm) of vellingblokken onder de staal- of betonconstructie. Het verlijmen van de bovenste lagen kalkzandsteen met handzame blokken is, door het gebruik van de CP-beugel, niet langer meer nodig. Hierdoor is het mogelijk om met een lichtere steiger te werken, het voor opperen van producten op de steiger is namelijk overbodig. Dit resulteert uiteindelijk in een besparing op de verwerkingskosten. Voor de uiteindelijke ruimte tussen de bovenzijde van wand en de onderzijde van de constructie, adviseren wij minimaal 30 mm aan te houden. Dit ten behoeve van het verankeren van de wand aan de constructie en om tijdens het plaatsen van de elementen voldoende stelruimte over te houden.

Cpbeugel plaatsen elementen

Stap 3: het plaatsen van de elementen onder de constructie.

UITVOERING
De gaten ten behoeve van de Cp-beugel dienen op het werk in de elementen te worden aangebracht middels een speciale gatenboor (rond 50 mm) met watertoevoer of stofafzuiging. De conus die uit het element wordt geboord kan na het plaatsen van het element weer met lijm in het gat worden aangebracht. De gaten dienen in het midden van de lengte (verticale zwaartepuntlijn) aangebracht te worden met een randafstand (vanaf de bovenzijde) van ¼ van de hoogte van het te verwerken element. Hier moet een minimale randafstand van 75 mm (gemeten vanuit het hart van het gat) worden aangehouden.

Cpbeugel detailCpbeugel afstand

Cpbeugel conussen

Stap 4: de conussen die uit de elementen zijn geboord kunnen middels lijm weer in de gaten worden aangebracht.

 

 

Wanneer de gaten in de elementen zijn aangebracht kunnen ze met de Cp-beugel worden opgepakt en worden verwerkt.

TOT SLOT

  • Let bij de verwerking van de producten op de hijslast die de stelmachine maximaal mag verwerken.
  • Voor diverse aansluitdetails van de kalkzandsteenwanden op staal- en/ of betonconstructies zie de verwerkingsinstructies van Calduran.
  • Alvorens er gestart wordt met het uittekenen van de wanduitslagen adviseren wij u contact op te nemen met het projectbureau. De wanduitslagen moeten op de toepassing van deze beugel worden afgestemd.