Oude Lenferink Bouw past succesvol passief bouwen toe

In Borne zijn ze verrezen. Zes prachtige moderne nieuwbouwwoningen. De bouw heeft geheel plaatsgevonden via het Passief Bouwen concept. De inspanningen die aannemer Oude Lenferink Bouw bv uit Hardenberg hiervoor heeft geleverd, hebben hun vruchten afgeworpen. Het project heeft in 2012 in de categorie nieuwbouwwoningen de wedstrijd van Stichting Passief Bouwen gewonnen. Oude Lenferink Bouw bv koos in het kader van passief bouwen bewust voor de toepassing van kalkzandsteen. Waarom?

Rudy Weghorst, adjunct-directeur Oude Lenferink Bouw: “We zien het grote belang van duurzaam bouwen en renoveren al jaren in. In 2009 hebben we daartoe een aparte organisatie, Dureno, opgericht die zich hier volledig mee bezighoudt. Als aannemer moet je bijblijven. Alleen rekenen is niet meer voldoende in deze tijd. Alle kennis in huis hebben is eveneens onmogelijk geworden. Dus kennis die je niet hebt, moet je elders halen. Wij zoeken daarom samenwerkingsverbanden met partners. Daardoor kun je innoveren en je onderscheiden in de markt.”

Het project in Borne is niet het eerste project dat Oude Lenferink Bouw in passief bouw uitvoerde. Weghorst: “We hebben ervaringen bij een ander project meegenomen bij de ontwikkeling voor Borne. De uitdaging lag om binnen de kaders van woonbeheer Borne een aantrekkelijke passieve woning te ontwikkelen.” Daarin is het bedrijf geslaagd, want het won de opdracht en liet daarbij grote partijen achter zich.

Effectief passief bouwen in kalkzandsteen
Oude Lenferink Bouw verwerkt al jaren met volle tevredenheid kalkzandsteen. De toepassing ervan is in de organisatie verweven en die werkwijze wilde het bedrijf niet aanpassen. De vraag rees hoe kalkzandsteen zou passen binnen het concept passief bouwen. Weghorst: “Dan is het prettig als je zaken doet met een partner als Calduran. Samen zijn we aan tafel gegaan. De positieve eigenschappen van kalkzandsteen als volledig C2C-product zijn gecombineerd met de eisen die gesteld worden aan gevels volgens het passief bouwen principe. Daarvan zijn SBR-details opgesteld. Die geven precies aan hoe je passief bouwt met kalkzandsteen. Bij passief bouwen is een hoge luchtdichtheid vereist. We hebben bij dit project diverse andere bouwsystemen berekend, maar die voldeden niet aan de strikte eisen. Kalkzandsteen wel. Vooral vanwege de aansluitdetails op binnenspouw.”

Enthousiast
Alle woningen zijn dan ook geheel uitgevoerd in kalkzandsteen en Weghorst is enthousiast: “Kalkzandsteen is bij passief bouwen een prachtig product. Je kunt met lijmwerk namelijk alles maken, snel werken en elementen zeer nauw op elkaar aan laten sluiten. En, ook niet onbelangrijk, je bent tijdens de bouw veel flexibeler. Eventuele aanpassingen voor elektra of het aanbouwen van een uitbouw zijn eenvoudig te realiseren. Zo behoudt je ook voor de opdrachtgever de nodige flexibiliteit. Je kunt direct op zijn wensen inspelen zonder daar allerlei ingewikkelde constructieverantwoorde aanpassingen voor door te moeten voeren.”

Mooie waarden behaald
Voorwaarde om de woningen ook daadwerkelijk te mogen bouwen is het PassiefBouwenKeur® certificaat Fase Ontwerp nodig. Dat is uitgereikt op 8 december 2011. Vlak voor het opleveren van de woningen worden er diverse controles uitgevoerd om te meten af daadwerkelijk voldaan is aan alle eisen. Weghorst: “En daar hebben we ruimschoots aan voldaan. Dat bewijst het PassiefBouwenKeur® certificaat Fase Gebouwd dat is uitgereikt op 21 november 2012. Met onze manier van bouwen komen we onder de PHPP-waarde van: 15 KWh/m2 bij basisgebruik van de woning. Ook de luchtdichtheid, de Qv 10, is door middel van een blowerdoortest gecontroleerd. Bij twee woningen is zelfs een Qv 10-waarde van 0,08 behaald, terwijl 0,15 de eis is. De voor- en achtergevel zijn opgebouwd uit 100 mm kalkzandsteen plus 2 x 87 mm isolatiemateriaal en een 40 mm luchtspouw. De totale Rc-waarde komt op 8,7 m2.K/W . De kopgevels zijn uitgevoerd uit 120 mm kalkzandsteen plus 2 x 98 mm isolatiemateriaal en 40 mm luchtspouw. Een totale Rc-waarde van 10,0 m2.K/W wordt hierdoor bereikt. Tijdens de uitvoering zijn de vloeren goed aangestort met krimpvrije mortel en voor de afwerking is een normaal waalformaat gevelsteen toegepast.

Veel aandacht voor zonlicht
Er is bij het ontwerp vooral veel aandacht besteed aan de warme schil van de woning. Dak-, vloer- en gevel zijn allen vakkundig geïsoleerd. Maar er is meer. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de warmte die de zon levert. Zo leveren zonnepanelen op het dak de energie voor elektra, verwarming en warm water. Maar ook met de natuurlijke warmte van de zon is gerekend. Ruime overstekken, zowel boven als beneden, hebben een dubbelrol. In de zomer, bij de hoogste stand van de zon, weren de overstekken de zonnewarmte, terwijl in de winter de zon juist de ruimte krijgt om binnen te schijnen en de woning te verwarmen. Door gebruik te maken van de zomernachtventilatie kunnen de bewoners in de zomermaanden de woning ’s nachts laten afkoelen. Dit wordt gerealiseerd door het luik voor het inbraakwerende ventilatierooster en de tussendeur tussen woonkamer en hal ’s nachts te openen waardoor de binnenkomende koude luchtstromen eenvoudig door middel van natuurlijke trek de woning verlaten via het grote dakraam op zolder. En mocht het onverwachts gaan regenen, dan zorgt de regensensor dat het dakraam automatisch sluit.

Monitoren en ontwikkelen
Vanzelfsprekend monitort Oude Lenferink Bouw gedurende een jaar na de bouw de prestaties van de woningen, zodat wordt gecontroleerd of alles zoals zorgvuldig berekend, gebouwd en gepland, blijft voldoen. Daarnaast zit het bedrijf niet stil. De ontwikkeling van de ‘ OL-optimaal woning’ staat op stapel. Ook hier slaan Oude Lenferink Bouw en Calduran de handen weer ineen.