Duurzaam bouwen

Verantwoord ondernemen vormt de basis voor de missie en doelstellingen van Calduran. Dat doen we onder andere door producten te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van wonen door het aangename leefklimaat. Zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu staat centraal in ons beleid. Deze zorg is niet alleen gericht op het hier en nu, maar ook op de generaties die na ons komen.

Veilig werken is ons uitgangspunt
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk. Veiligheid is daarvan een belangrijk component. De zorg voor veilig werken zal dan ook altijd een basisuitgangspunt zijn: in ons beleid, in onze werkomgeving en in ons handelen.Naast het dragen van veiligheidsschoenen en goed herkenbare kleding met signaalstroken, geldt per 1 november 2011 op alle fabrieksterreinen van Calduran een helmplicht. Dit geldt voor iedereen die het terrein betreedt: van werknemer en onderaannemer tot bezoekers die worden rondgeleid.

Milieuvriendelijk bouwen met kalkzandsteen
Met kalkzandsteen hebben we een bijzonder milieuvriendelijk materiaal in handen. Kalkzandsteen bestaat voor 100% uit natuurlijke materialen: kalk, zand en water. Dit betekent niet dat we ongelimiteerd een beroep kunnen (blijven) doen op deze grondstoffen. Daarom hebben we ons productieproces als een gesloten circuit ingericht. Voor elk moment van uitval hebben we een moment gevonden om deze uitval weer als grondstof op te nemen.