Calduran is klaar voor de nieuwe CE-markering

Vanaf 1 juli 2013 is de regelgeving op het gebied van CE-markering aangepast. De Construction Products Directive (CPD) wordt vervangen door de Construction Products Regulation (CPR). Dit betekent dat de richtlijn (directive) een verordening (regulation) wordt en daarmee een verplicht karakter heeft gekregen. Daarbij zijn ook enkele wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd.

Verplicht opsomming van de eigenschappen
De CE-markering houdt in dat een fabrikant de eigenschappen van zijn producten duidelijk met de klant communiceert. Deze eigenschappen moeten bepaald zijn volgens vastgestelde Europese normen. Voor kalkzandsteen geldt hierbij de NEN EN 771-2.
Bij aflevering van een product moet een klant dus eenvoudig kunnen herleiden wat de eigenschappen van het product zijn. Deze eigenschappen zijn vastgelegd in een zogenaamde DoP (Declaration of Performance). De DoP is in een CE-prestatieverklaring vastgelegd, maar kan ook op de verpakking worden vermeld.

Informatie via afleverbonnen én via de site
Calduran is klaar voor deze nieuwe regelgeving. Via onze afleverbonnen informeren we onze afnemers over de belangrijkste eigenschappen van het kalkzandsteenproduct. Daarnaast staan op onze website de volledige CE-prestatieverklaringen. Op de afleverbon beschrijven we de eigenschappen met een speciale verkorte code (de designation code). Hierin zijn de waarden van de belangrijkste eigenschappen gescheiden door een schuine streep. Voor kalkzandsteen zijn dit druksterkte, volumieke massa, afmetingen en tolerantieklasse.

Voorbeeld van de code van een Calduran-lijmblok
Een voorbeeld van een designation code is C13.01/L/16/1725-2050/100x198x437/T2.
Dit zijn de volgende CE-declaraties:
CE-versienummer/configuratie/druksterkte/volumieke massa/afmetingen (BxHxL)/tolerantieklasse.
In dit voorbeeld gaat het om een Calduran-lijmblok met een druksterkte CS16, een volumieke massa van 1725-2050 kg/m3 en de afmetingen van een L100/198. Volgens de Europese norm voor kalkzandsteen is de tolerantieklasse T2. Klasse T2 betekent een tolerantie van plus/min 1 mm.
Naast deze code wordt op de afleverbon ook het CE-label vermeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop, telefoonnummer +31 (0) 341 464 002.