BIM

Ketenbreed 3D-modelleren wint terrein. Geen wonder, want meer dan ooit wordt op bouwkosten en doorlooptijden gelet. BIM is een ideale methode om samen aan een efficiënt bouwproces te werken. Zo kan nog sneller gebouwd worden, gaan faalkosten omlaag en wordt de projectkwaliteit beter. Opdrachtgevers zien ook steeds meer nut en noodzaak van een BIM-model door een reductie in de exploitatiekosten. Reden voor Calduran Kalkzandsteen om nog meer in BIM te investeren. Vanzelfsprekend stellen wij daarbij onze klanten centraal.

Open uitwisseling
In de voorbereiding werkt Calduran volgens het open BIM-principe. Deze aanpak houdt in dat het uitwisselen van modellen, ongeacht welke software wordt gebruikt, door middel van IFC plaats kan vinden. Daarnaast modelleren wij met vaste uitgangspunten, zodat het model automatisch ingelezen kan worden. We werken met de Calduran-wandenbibliotheek: een open bron met data van alle wandsoorten, zodat al in het beginstadium wandeigenschappen kunnen worden toegekend aan alle kalkzandsteenwanden.
Onze bibliotheekoplossingen zijn beschikbaar voor Revit, Tekla en ArchiCad, Calduran zorgt voor de updates.

ShowmodelContinue kwaliteit toetsen
Voordat we een model in onze applicatie importeren doen we een modelcheck om verspilling te voorkomen. Bij onvolkomenheden bespreken we die met onze opdrachtgever. Nadat het model gecontroleerd en goed bevonden is, starten we met de engineering. Hierbij worden o.a. de wanden gevuld met de juiste producten, vindt detaillering plaats en worden materiaalgebonden dilataties, lateien en correcte wandaansluitingen aangebracht. Hierna is het model in principe productie gereed. Om eventuele fouten en daarmee faalkosten te voorkomen, vindt tenslotte nog een interne én externe clashcontrole plaats. Het eindresultaat is een productiemodel van een kwalitatief zeer hoog niveau.

Efficiënte engineering
Door het werken met BIM wordt een model in de voorbereidingsfase op een dusdanig kwalitatief niveau gebracht dat de engineeringfase bij Calduran zeer efficiënt kan verlopen. In deze fase wordt met een getoetst en door alle partijen goed bevonden model gewerkt. Hierdoor is levering binnen 10 werkdagen mogelijk en kunnen we nog tot in een laat stadium koperswensen doorvoeren.

BIM en lean
Werken met BIM is werken volgens de principes van lean. Door alle partijen te betrekken bij de voorbereiding en het project eerst digitaal te bouwen, worden tijdens de daadwerkelijke bouw aanzienlijke besparingen gerealiseerd. Ook logistiek is het prettig werken met BIM, door bijvoorbeeld op locaties waar geen opslagruimte is, het project fijnmazig op te splitsen in afgesproken deelprojecten.

Een compleet model
BIM biedt inzicht door overzicht. Omdat de volledige levensduur van een gebouw in het systeem wordt meegenomen, wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat een besparing in de ontwerpfase later tot hogere onderhoudskosten zal leiden. Zo helpt BIM ook om investeringen nu en in de toekomst beter te overwegen.